Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.3.18
0
IQ olympiáda je súťaž pre deti z celého Slovenska a nadväzuje na sedem úspešných ročníkov. Je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. Prímy až Kvarty osemročných gymnázií.
Súťaž slúži na identifikáciu a vyhľadávanie žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom. Úlohy mapujú nadanie v rôznych oblastiach – verbálne schopnosti, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť, funkčnú gramotnosť.

Súťaž je postupová, prebieha v troch kolách: školské on-line kolo [tu sa registruj], regionálne semifinále, celoštátne finále. Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať. 
Výšku IQ detí nemeriame. Výsledkom je počet bodov za vyriešenie testu.

V školskom roku 2017/2018 prevzala záštitu nad súťažou IQ olympiáda ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Veríme, že rovnako ako v minulom roku, bude súťaž pre deti nielen príjemným spestrením školského roku, ale tiež malou výzvou spoznať svoje schopnosti. 8. ročník IQ olympiády bude organizovaný v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Finále súťaže sa uskutoční v krásnom prostredí Smolenického zámku. Pre najlepšie logicky uvažujúcich žiakov sú pripravené hodnotné ceny.Účasť je bezplatná pre všetky deti a všetky kolá.V školskom roku 2016/2017 sa súťaže zúčastnilo 14 114 detí zo 706 základných škôl a osemročných gymnázií z 372 miest a obcí z celej Slovenskej republiky. 


60 najlepších logicky rozmýšľajúcich detí sa zúčastnilo finále na Oravskom hrade.
V mestskej časti Bratislava - Rača sa do IQ olympiády 2016/17 zapojilo 223 detí.

17 žiakov - Gymnázium, Hubeného 23 
32 žiakov - SŠ Gymnázium školských bratov, Čachtická 14
2 žiaci - SŠ - ZŠ de La Salle, Detvianska 24
172 žiakov - ZŠ, Tbiliská 4


Súťaž organizuje nezisková organizácia MENSA Slovensko, združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Jedným z cieľov a úloh Mensy Slovensko je starostlivosť o nadané deti a podporovanie rozvoja ich inteligencie v budúci prospech našej spoločnosti. Činnosť organizácie je založená výhradne na dobrovoľníckej práci, avšak organizácia a priebeh takto rozsiahlej súťaže so sebou prináša i také náklady, na ktoré iba dobrovoľná práca nestačí. Preto veľmi vítame akúkoľvek pomoc a vážime si ju.


kontakt: info@iqolympiada.sk
bankové spojenie pre sponzorov: SK29 8330 0000 0021 0070 7619

                                                                                                   Mensa Slovensko
Video z prednášky Tomáša Blumensteina


0 komentárov:

Zverejnenie komentára