Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

4.3.20
0


______________
_______________


IQ olympiáda je súťaž pre deti z celého Slovenska a nadväzuje na deväť úspešných ročníkov. Je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. Prímy až Kvarty osemročných gymnázií.


Súťaž slúži na identifikáciu a vyhľadávanie žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom. Úlohy mapujú nadanie v rôznych oblastiach – verbálne schopnosti, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť, funkčnú gramotnosť.


Súťaž je postupová, prebieha v troch kolách: 

  • školské on-line kolo
  • regionálne semifinále
  • celoštátne finále
Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať. Výšku IQ detí nemeriame. Výsledkom je počet bodov za vyriešenie testu.
Záštitu nad 10. ročníkom IQ olympiády prevzala prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. 
Veríme, že rovnako ako po iné roky, bude súťaž pre deti nielen príjemným spestrením školského roku, ale tiež malou výzvou spoznať svoje schopnosti. Pre najlepšie logicky uvažujúcich žiakov sú pripravené hodnotné ceny.Účasť je bezplatná pre všetky deti a všetky kolá.


V školskom roku 2018/2019 sa do súťaže zapojilo 11 309 detí z 588 základných škôl a osemročných gymnázií z 313 miest a obcí celej Slovenskej republiky.


Finále 7.ročníka IQo na Oravskom hrade


Finále 8.ročníka IQo na Smolenickom zámku


Finále 9.ročníka IQo v Sobášnom paláci v BytčiSúťaž organizuje nezisková organizácia MENSA Slovensko, združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Jedným z cieľov a úloh Mensy Slovensko je starostlivosť o nadané deti a podporovanie rozvoja ich inteligencie v budúci prospech našej spoločnosti. Činnosť organizácie je založená výhradne na dobrovoľníckej práci, avšak organizácia a priebeh takto rozsiahlej súťaže so sebou prináša i také náklady, na ktoré iba dobrovoľná práca nestačí. Preto veľmi vítame akúkoľvek pomoc a vážime si ju.


Príklady cien pre účastníkov IQ olympiády:
Vecné ceny pre víťazov regionálnych kôl: tablet, kvalitnejšie logické hry, stavebnice, encyklopédie...
Vecné ceny pre víťazov celoštátneho kola: notebook, tablet, digitálny fotoaparát, technické stavebnice, encyklopédie..
Pre účastníkov regionálnych kôl, celoštátneho kola: perá, zápisníky, knihy, malé spoločenské hry..

Kontakt: info@iqolympiada.sk, 0903 550 646
Bankové spojenie pre sponzorov: SK29 8330 0000 0021 0070 7619
Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť: IQ olympiáda.

                                                                                                   Mensa Slovensko

0 komentárov:

Zverejnenie komentára